Dom Ojca

DOM OJCA

Miejsce readaptacji dla osób zagrożonych bezdomnością, i tych które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Biuro Domu Ojca:

Pani Ilona – pracownik socjalny 537 655 046, koordynatorka socjalna Dom I, Dom II

Dom Ojca I – Koszalin, Piłusdskiego 65, koordynator Daniel 697 212 132

Dom Ojca II Orląt Lwowskich 15, Koszalin; koordynator Arkadiusz 729 972 964