ośrodek postpenitencjarno - readaptacyjny

Projekt, który powstał w odpowiedzi na prowadzone przez działania – i potrzebę udzielenia schronienia tym, którzy chcą pracować nad zmianą w swoim życiu bezpieczna przystań, dla tych którzy nie chcą utrzymywać relacji z toksycznym środowiskiem, z którego pochodzą.

Schronisko Readaptacji Dom Ojca, staje się ich Domem. Jest to miejsce „łagodnego” wejścia w życie społeczne. Mieszkańcy Domu prowadzą swoje własne życie (ergoterapia, rozwój zainteresowań, sprawy urzędowe), jednak obowiązuje ich regulamin np. uczestnictwo w naszych spotkaniach itp. Podopieczni stawiają pierwsze kroki ucząc się rozwiązywać problemy codziennego życia. W miarę możliwości, utrzymywani są przez naszą Fundację (otrzymują żywność, ubrania, art. chemiczne), ale z biegiem czasu zaczynają utrzymywać się na własny rachunek. Zawsze mają możliwość rozmowy o swoich problemach, trudnościach ze specjalistami. Postawa samodzielności to umiejętność dysponowania własnym budżetem, planowanie zajęć, codzienności. Tego się u nas uczą. Mieszkają u nas osoby bezdomne, często byli osadzeni po odbytych karach w zakładach karnych. Wielu byłych osadzonych nie ma, dokąd wracać po odbytej karze. Przeważający procent tych osób pochodzi z rozbitych rodzin, bądź z istniejących patologicznych relacji w rodzinie, dlatego też niezbędna jest pomoc tym ludziom w stawianiu pierwszych kroków samodzielnego życia w społeczeństwie. Ogromny nacisk kładziemy na szczerość, prawdomówność, lojalność względem drugiego człowieka.

Przywracamy godność człowieka naszym podopiecznym, przy czym niwelujemy stare nawyki, niedbały ubiór, niewłaściwe słownictwo, rozmowy o przeszłości. Zachęcamy do rozwijania swoich zainteresowań w wolnym czasie. W zasadzie, w życiu człowieka bezdomnego, uzależnionego każdy rodzaj pomocy powinien mieć znaczenie terapeutyczne. Tak też jest w pomocy udzielanej przez nas. Okres pobytu w Schronisku to czas, w którym podopieczny przewartościowuje swoje dotychczasowe życie, odnajduje sens i jego cel w nowych wartościach.

Zespół

Skontaktuj się z nami

Daniel Harasym

Koordynator działań