Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Wszelkie działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie czynników chroniących przed zagrożeniami; alkoholizmowi, narkomanii, przemocy. Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkół, z którymi w spójny z program pedagogicznym obejmuje profilaktyką. Przede wszystkim informujemy, przestrzegamy, zapobiegamy – w oparciu o materiały multimedialne, doświadczenie, żywe historie oraz rzetelną wiedzę.

Nasza oferta jest skierowana również do placówek oświatowych szkół wyższych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

działamy w oparciu o żywe historie oraz rzetelną wiedzę

Skontaktuj się z nami

mgr Karolina Szczypek

Koordynator działań