Razem Możemy więcej II

ZASTOPUJ Z TULIPANEM

STOP wykluczeniu społecznemu. STOP przestępczości. Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM.

Projekt „Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem” jest programem złożonym z kilku działań, mających za zadanie zapobiegać kolejnym przestępstwom popełnianym przez osoby karane oraz zabezpieczać społeczeństwo przed przestępczością. Zadanie publiczne polega na pomocy skazanym osadzonym w zachodniopomorskich jednostkach penitencjarnych podległym pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie oraz byłym skazanym i ich najbliższym oraz młodzieży wykluczonej społecznie. Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych i grupowych oddziaływań naprawczych (aktywizująco – wspierających) ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji psychospołecznej i zawodowej. Program kładzie duży nacisk na zwalczanie zjawiska powrotu do przestępstwa (recydywy/multirecydywy). Zadanie publiczne będzie realizowane przy współpracy Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego i Okręgu Koszalińskiego, w tym: funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie i Koszalinie, kuratorami zawodowymi dla dorosłych z Sądu Rejonowego w Szczecinie; Stargardzie, Goleniowie, Nowogardzie; Koszalinie.

Działania w ramach projektu:

-> Pomoc korespondencyjna

-> Spotkania readaptacyjne w „Domu Ojca” w Koszalinie

-> Spotkania readaptacyjno-terapeutyczne

-> Gazeta Więzienna

-> Grupowe spotkania interwencyjne

-> Mapa pomocy postpenitencjarnej

-> Animacje

-> Spotkania sportowo-rekreacyjne

-> Czwartkowe spotkania readaptacyjne

Sprawdź aktualizacje na portalach społecznościowych:

https://www.facebook.com/RazemMozemyWiecej2020/

https://www.instagram.com/razemmozemywiecej/

Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego