W ramach projektów prowadzonych przez naszych koordynatorów rozwija się dział odpłatnej działalności gospodarczej. 

Projekt ZDETERMINOWANI jest skierowany do osób prywatnych, firm oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych odpłatną współpracą z nami.

Istotnym jest cel przeznaczenia zdobywanych przez nas środków – utrzymanie prowadzonych przez nas placówek Schroniska Domu Ojca – Placówki Readaptacji, w których całodobową opieką otaczamy naszych podopiecznych ku zmianom w życiu, zgodnie z maksymą: „Nie dojdziesz do nowego miejsca – starą drogą„.

Projekt kierujemy do osób prywatnych oraz organizacji

Skontaktuj się z nami

Daniel Harasym

Koordynator działań