Zajęcia są co tydzień dla chętnych, przebywających za kratami

Prowadzimy zajęcia duszpastersko – profilaktyczne na terenie jednostek Okręgowej Służby Więziennej w Koszalinie w tym: Zakład Karny Wierzchowo, Zakład Karny w Starym Bornym, Oddział Zewnętrzy Aresztu Śledczego w Koszalinie – Zakład Karny Koszalin.
Zajęcia prowadzimy cyklicznie, co tydzień dla chętnych osób przebywających za kratami. Dodatkowo prowadzimy zajęcia dodatkowe w tym koncerty profilaktyczne i inne formy zachęcające osadzonych do weryfikacji postępowania po opuszczeniu zakładów w placówkach: Areszt Śledczy w Koszalinie, Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnym – Zakład Karny w Szczecinku. Nasze spotkania mają charakter profilaktyczny, terapeutyczny oraz duszpasterski. W ramach naszych działań i możliwości staramy się pomóc również rodzinom osób, które uczęszczają na nasze spotkania. Prowadzimy także korespondencję z osadzonymi, którzy opuszczają jednostki, w których prowadzimy zajęcia gdy trafiają do innych miejsc. Wspieramy osadzonych w zmianach, które chcą przeprowadzić w swoim życiu. Zainteresowanych kierujemy do prowadzonego przez nas Schroniska Domu Ojca – Placówki Readaptacji.
W ramach działań pomocy postpenitencjarnej współpracujemy z Fundacją resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN. 

Skontaktuj się z nami

Szymon Grzegorczyk

Koordynator działań